__________________________

09.06.Dzień Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

Tego dnia szkoła specjalna zaprosiła nas na spotkanie integracyjne. Była krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów z Zespołu Placówek w Łukowie, poczęstunek, zabawy na świeżym powietrzu przy dżwiękach zespołu muzycznego.Cała impreza przebiegała

w miłej przyjaznej atmosferze przy sprzyjającej aurze.