__________________________

12.06.W tym dniu nasi podopieczni mogli skorzystać z usług fryzjerskich   na terenie naszej plaćowki.Wszyscy w skupieniu czekali na swoją kolej i pytali czy będzie już tak zawsze.

Z zadowoleniem oglądali się w lustrze i podziwiali swoje nowe fryzury.