Projekty

Dom Pomocy Społecznej skorzystał z Grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”.

 

NFZ - projekt