____________________________

21 i 23 czerwca 2014 to daty podsumowujące i kończące na niejaki czas naszą edukację i profilaktykę. Wszyscy uczestnicy realizacji zadania pt ,Nie jesteś sam” zebrali się spotkaniu muzyczno -dyskusyjnym by podsumować pracę i odkryć efekty zamierzonych działań profilaktycznych. Ponieważ pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej najchętniej i najlepiej wypowiadają się i opowiadają   stworzono grupy, w których przeprowadzono rozmowy podsumowujące. Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze nieco zabarwionej smutkiem z powodu końca realizacji zadania. Każdy z uczestników otrzymał symboliczną nagrodę rzeczową powiązaną z zadaniem do wykonania, które zarazem było sprawdzianem umiejętności i testem zapamiętanych informacji z kończącego się programu. Śmiechu było co niemiara, kiedy powracaliśmy do minionych przeżyć oglądając wyświetlane zdjęcia opowiadające o różnych sytuacjach i przeżyciach.

W tym miejscu chcę powiedzieć jedno z najpiękniejszych słów naszego słownika

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy wszystkim dzięki, którym mogliśmy zrealizować program pt ,, Nie jesteś sam” dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Łukowie. Na ręce Pana Burmistrza Miasta Łuków Dariusza Szustka kierujemy słowa wdzięczności. To dzięki PANU i całemu sztabowi ludzi współpracujących w Komisji możemy pokazywać innym – zagubionym ludziom, jak żyć, jak czynić świat wokół siebie bardziej przyjaznym, a właściwie to jak odkryć siebie i swoją wartość po, by lepiej i pełniej żyć w rodzinie, społeczeństwie…..