_____________________________

9.05. Kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu Gotowy do Startu. Oto cele i program. W spotkaniu wzięło udział 41 osób.

Cele:

 1. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu
 2. Spotkanie z przyjaciółmi
 3. Nawiązywanie nowych i zacieśnianie istniejących znajomości
 4. Elementy TZA
 5. Integracja wewnątrzgrupowa

Program:

 • Powitanie.
 • Zawiązanie wspólnoty
 • Praca w grupach
 • Zajęcia muzyczne
 • Projekcja filmu
 • Pogadanka, spostrzeżenia, rozmowy, dyskusje…