KWIECIEŃ

11.04. Rozpoczynamy realizację programu profilaktycznego pt ,,Otwarty na zmiany”. W spotkaniu inauguracyjnym wzięło udział 60 osób. Głównym celem było przybliżenie tematyki realizowanego programu, zachęta do uczestniczenia w zajęciach. Wstępem do spotkania było wspólne układanie puzzli. Każdy mógł doświadczyć dobrodziejstwa obecności drugiej osoby, która dokładała kolejny element układanki tak, by powstał piękny obraz….i udało się. Owocem pracy były piękne krajobrazy, samochody itp. Trud został nagrodzony. Spotkanie zakończona wspólną zabawą przy muzyce.