____________________________

18.04. Wspólne wyjście na Nordic Walking w ramach programu PARPA. Nie brak nikomu entuzjazmu i odwagi. Bierzemy kilki w rękę i maszerujemy po łukowskich zaułkach zażywając świeżego powietrza, szukając alternatywy spędzania wolnego czasu, uczymy się też szacunku do siebie i innych . W spacerze wzięło udział 20 osób.