____________________________

20.04. W sprawnym ciele zdrowy duch. Zajęcia sportowe to dobry moment na zdrową rywalizację. Ćwiczenie ogólnorozwojowe dotleniły organizmy uczestników, pozwoliły odczuć własne ciało oraz wzmocnić siły psychiczne i duchowe. Zajęcia o charakterze konkursowym były okazją do udzielenia sobie wzajemnego wsparcia i pracy w zespole. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, skorzystało 40 osób.